Hotline: 028 363 66 229
Phèn trong ao nuôi thủy sản khởi đầu của những mối nguy

Phèn trong ao nuôi thủy sản khởi đầu của những mối nguy

Tôm phân trắng? Đừng lo lắng! Đã có BIOFENCE AQUA®

Tôm phân trắng? Đừng lo lắng! Đã có BIOFENCE AQUA®